Social & health ventures

Social & health Ventures

Social & health ventures

Ons werkgebied zijn social & health ventures. Hieronder ziet u een grafische weergave van wat ‘social venturing’ omhelst op de bandbreedte van liefdadigheid tot traditioneel ondernemen.